Zajednički kilometri u funkciji zdravlja

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd je regionalni lider u oblasti prehospitalne urgentne medicine. Pruža medicinske usluge za preko 1.600.000 stanovnika na području 11 gradskih opština (oko 1.500km²) u oblasti zbrinjavanja teško povređenih i kritično obolelih. Svoje organizaciono ustrojstvo zasniva na načelima brze i efikasne medicinske pomoći bazirane na univerzalnim načelima – doktrinarnim stavovima urgentne medicine.

U dosadašnjoj saradnji Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd i Rotary kluba “Beograd Sava” koji je takođe posvećen dobrobiti svoje zajednice tokom deset godina postojanja, sagledali smo I potrebu za upravljanjem voznim parkom shodno činjenici da se na nivou 24 časa obavi 300 intervencija, a godišnje se ostvari blizu 4.000.000 pređenih kilometara.

Rotary klub “Beograd Sava” je kontaktirao naše prijatelje iz kompanije NTS koja kreira softverska i hardverska rešenja za upravljanje voznim parkom I realizovan je projekat kojim će Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd moći da upravlja svojim voznim parkom: lociranje, praćenje, telemetrijsko praćenje, servisna knjiga koja omogućava kompletno vođenje troškova servisa, zakazivanje i alarmiranje, predstojeći servisi, kontrola i evidencija troškova voznog parka itd. Kompletan sistem za upravljanje voznim parkom gde će se u narednom periodu raditi na dodatnom prilagođavanju softvera u funkciji specifinih potreba Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd.

Vrednost celokupnog projekta prelazi 22.000,00 evra.

U Beogradu, 20.12.2016. godine

hitna

TOP